banner-application

קורס התלהבות וניהול חיים

בוואטס אפ! 10 דק' בכל פעם. בזמנך החופשי (:

מטרות הקורס

שיפור כישורי חיים, מודעות, קליטה, רפלקציה, מטה קוגניציה

לעשות חיים! להתלהב מחדש, ריגושים, HIGH

חיזוק מצב רוח טוב

ניהול קושי, ניהול דיכי, התחזקות עמידות

לומדים לשים גבולות לאנשים סביבך! לדעת להגיד "לא!" או "די"

שיפור תקשורת עם אנשים, …

עידוד של אנשים אחרים

כוח לעבודה, הפחתת שחיקה, כוח דחיפה

אומץ בעבודה להגיד ולעשות, אומץ לדרוש

כוח ליזמות, לעצמאיים / עצמאיות!

כוח בנקודות משבר בחיים: פרידה, פיטורים, משבר בריאותי / מחלה, …

מעקב + מדידת שינוי והצלחות


חומר הדרכה

עוברים על החומר שמצ"ב במצגת קורס התלהבות

תכולה

עושים שיעורי קורס בוואטס אפ / שיחת טלפון

שעורי בית: מקבלים משימות ליישום – שעורי בית – ועוקבים על היישום שלהם

כ 40 שיעורים לאורך שנה! – אחד או שניים בכל שבוע, כ 5 עד 10 דק' בכל שיעור

כל אחד עובד בקצב הפרטי שלו

מחיר

 

מנחה / מורים / מדריכים: